Zwei Frauen im Wassertretbecken

De kwaliteitscriteria

Hoge normen gelden ook voor de Premium Wandelroutes

Alle tien Traumpfädchen voldoen aan alle criteria voor een premium wandelroute en zijn door het Duitse Wandelinstituut bekroond met het predikaat "Premium Wandelroutes". De beoordeling en de toekenning worden gedaan door het Duitse Wandelsportinstituut en worden elke 3 jaar opnieuw beoordeeld.

Kwaliteitscriteria Traumpfädchen

De criteria voor de Traumpfädchen zijn in veel opzichten gelijk aan die van de Traumpfade. Het verschil ligt erin hoe ze zijn aangepast aan de behoeften van de verschillende niveaus van wandelaar.

 • Het belangrijkste oogmerk is de goede begaanbaarheid en geringere eisen aan de gebruiker, vooral met betrekking tot hoogteverschillen en klimmen.
 • Bijzondere, hogere vereisten, met name als ze problematisch kunnen zijn voor minder valide mensen, worden vanzelfsprekend aangeduid.

Type paden

 • Er wordt in het bijzonder voorkeur gegeven aan zachte, verende en met fijn grind of zand bedekte paden.
 • Grove steenslag en geasfalteerde wegen worden zo veel mogelijk vermeden.
 • Grotere hoogteverschillen worden bij langere beklimmingen gemakkelijker gemaakt door middel van fasering, trappen, kronkelpaden of rustplekken.

Weggeleiding

 • Snellere verandering van het landschap op kortere afstanden om monotonie te vermijden.

Natuur/landschap

 • Inbedding in een aantrekkelijk natuurlandschap zoals mooie bossen, bosranden en dalen met weiden.
 • Zo veel mogelijk natuurlijke attracties zoals kloven, hollewegen, rotspartijen, idyllische dorpjes en oeroude bomen opnemen in de route
 • Voorkeur voor mooie uitzichten en natuurlijke waterlopen of oeverzones.

Cultuur/Civilisatie

 • Binnen de bebouwde kom zo veel mogelijk aantrekkelijke straten (bv. mooi stadsgezicht, mooie oude stads/dorspcentra)
 • Historische bouwwerken en monumenten zoals kastelen, burchten en kerken in de route opnemen.
 • Voorkeur: Opnemen van herbergen en hutten.

Bewegwijzering

 • Wegwijzers: behulpzaam, eenduidig, vrij van fouten, gebruiksvriendelijk en in goede toestand.
 • Wegwijzers worden voorzien van afstanden in kilometer. Wegmarkeringen worden binnen gezichtsafstand aangebracht.
 • Informatieborden en locatiegegevens voor oriëntatie
 • Aankleding: uitrusting met typische Traumpfad-voorzieningen (Traumpfad-rustbank en Traumpfad-station)

Gastvrijheid van hoog niveau

 • De gastheren voldoen aan het kwaliteitskeurmerk "Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland" van de Duitse Wandelsportbond
 • Biedt speciale voorzieningen voor wandelaars
 • Informeert ruimhartig over de plaatselijke wandelpaden
Onze partners
Förderung durch ELER